Zorg en evaluatie

Elk kind is uniek, met zijn eigen mogelijkheden en beperkingen. In onze zorg proberen we in een vroeg stadium de kinderen die belemmeringen ondervinden in hun leer- en ontwikkelingsproces op te vangen en hulp te bieden. We willen ernaar streven om alle kinderen maximale ontwikkelingskansen te bieden en hen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij, ongeacht hun familiale context en mogelijkheden. Zorg is voor iedereen, we werken in 2 richtingen.

 

Om deze zorg tot stand te brengen, verwachten we van ons schoolteam een uitbreiding van hun onderwijskundig handelen, zowel preventief als effectief.

- Preventief handelen waarbij leerkrachten al in een vroeg stadium tijdens het leerproces proberen om problemen zoveel mogelijk te voorkomen.

- Effectief handelen waarbij de leerkrachten zich richten op het aanpakken van de moeilijkheden bij het zorgkind. Hierbij stemmen ze het onderwijsaanbod af op het niveau (zowel naar boven als beneden), de capaciteiten en de motivatie van het kind.

 

Als school vinden we de preventieve visie de meest wenselijke en aangewezen om tot een optimaal zorgbeleid te komen. Binnen deze visie hebben de leerkrachten een centrale rol en worden deze bijgestaan en ondersteund door het zorgteam en indien nodig externen.Zorg fig1

 

Ons zorgteam bestaat uit:

Zorgcoördinator                                          juf Els P 

Co-teacher kleuters                                    juf Ellen

Co-teacher 1ste graad                                juf Els C

Co-teacher 2de graad                                 juf Dorien

Co-teacher 3de graad                                 juf Sanne