Schoolvisie

Op grond van ons PPGO moeten alle kinderen zich maximaal kunnen ontplooien. Naast goed onderwijs in de klas, is een aangepaste begeleiding vanuit het zorgteam en het CLB, de uitbouw van een kind- en leerlingvolgsysteem en grote betrokkenheid van de ouders noodzakelijk.

 

Wij willen onze leerlingen stimuleren en begeleiden tot een maximale leerwinst.

 

Daarnaast staat onze school ook in voor een sterk natuur- en sportbeleid. Gezien wij “letterlijk” een groene school zijn, willen wij onze leerlingen voorbereiden op een natuurlijke, sportieve en gezonde  levensstijl.

Hertog Jan is een open, sociale school waarin alle kinderen welkom zijn, ongeacht afkomst, talenten, levensbeschouwing, ….