Schoolraad
Samenstelling: Afgevaardigd bestuurder: Mevr. Rita Coucke
  Voorzitter: Mevr. Leen Hanssens
  Ondervoorzitter: Mevr. Susan Van Der Wielen
  Secretaris:  
Andere leden:   Mevr. Iris Sacraloglou
    Mevr. Emilie Hoefkens
    Dhr. Gerd Van Damme
    Dhr. Christophe Laes
    Mevr. Rebecca Schotte
     
     
     

 

Doel: De schoolraad heeft een adviserende rol bij de beleidsbeslissingen van de directeur.