Schoolraad
Samenstelling: Afgevaardigd bestuurder: Mevr. Rita Coucke
  Voorzitter: Dhr. Stijn De Vusser
  Ondervoorzitter: Mevr. Helga Peeters
  Secretaris: Mevr. Rebecca Schotte
Andere leden:   Mevr. Iris Sacraloglou
    Mevr. Els Colé
    Mevr. Isabelle Steyls
    Dhr. Christophe Laes
    Mevr. Susan Van Der Wielen
     
     
     

 

Doel: De schoolraad heeft een adviserende rol bij de beleidsbeslissingen van de directeur.