Kinderraad

Leerlingenparticipatie draagt niet alleen bij tot de kwaliteit van het schoolbeleid, ze draagt ook een hoge pedagogische kwaliteit in zich omdat ze leerlingen helpt vormen tot democratische burgers. Door te participeren leren jongeren immers wat democratie actief inhoudt. Ze leren mee verantwoordelijkheid te dragen, na te denken, te discussiëren, rekening te houden met verschillende meningen en hiervoor ook respect te hebben, compromissen te sluiten enz.

Door mee actief vorm te geven aan hun onderwijs en hun school, leren ze m.a.w. mee vorm te geven aan de maatschappij van morgen, maar ook van vandaag.

kinderraad fig1
Een stem op school