De Raad van Bestuur - Scholengroep SCOOP

De Raad van Bestuur wordt om de vier jaar democratisch verkozen. Zes leden worden rechtstreeks verkozen door de schoolraden en drie leden worden gecoöpteerd door de zes rechtstreeks verkozenen.

De leden van de Raad van Bestuur zijn:

  • Serge Knops, voorzitter
  • Antoine Tas, ondervoorzitter
  • Erik Casselman
  • Jean Pierre Janssens
  • André Moons
  • Erwin Silverans
  • Pol Van Wesembeeck
  • Thierry Freyne
  • Carine Iwens
  • Kurt Meeus, algemeen directeur