Levensbeschouwelijke vakken

Het GO! is gehouden tot neutraliteit. Dat houdt in: de eerbiediging van de filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen van de leerlingen en hun ouders.

Mensen van alle overtuigingen zijn welkom in het GO! en hun eigenheid wordt er gerespecteerd.

Het GO! beschouwt het actief omgaan met deze diversiteit als een meerwaarde en als een pijler van zijn onderwijs. Via dit actief pluralisme beklemtoont het GO! dat de mensheid, ondanks alle verschillen, verbonden is door gemeenschappelijke waarden en doelen.

Islamitische Godsdienst
afbeelding onbekend
Juf Esma
Niet-Confessionele Zedenleer
Katie
Juf Katie
Protestantse Godsdienst
Sophie
Juf Sophie
Rooms-Katholieke Godsdienst
Leerkracht Rooms-katholieke godsdienst
Juf Lotte