CLB

In het kleuter en lager onderwijs kunnen we beroep doen op het CLB voor leer- , ontwikkelings-, gedrags-, sociale en medische problemen.  Ook hier kunnen de CLB en/of andere externe medewerkers de evaluatie van de leerresultaten en leervorderingen verfijnen door extra observaties, evaluaties en/of testen.

Onze school werkt samen met CLB Vilvoorde - Zaventem - Tervuren

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)CLB

GO! 0nderwijs van de Vlaamse Gemeenschap  

De Bavaylei 134 bus 2
1800 Vilvoorde
Tel: 02/251.44.25 - Fax: 02/253.10.93
clb.vilvoorde-zaventem-tervuren@g-o.be

Directeur: Marjorie Carrein - clb.vilvoorde@g-o.be
Kwaliteitscoördinator: Françoise Swaegers - francoise.swaegers@g-o.be 

 

Medewerkers CLB :

- maatschappelijk werker: Sanne Stevens - sanne.stevens@clbvilvoorde.be

- verpleegkundige: Karlien Coppens - karlien.coppens@clbvilvoorde.be

- psychopedagogisch consulent: Garlijn Amerynckx - garlijn.ameryckx@clbvilvoorde.be

- arts: nieuwe medewerker

 

Voor meer informatie omtrent het CLB kan u terecht op http://www.clbvilvoorde.be.