Schoolreglement

Wij geloven in een open samenwerking tussen de school, de ouders en de leerlingen. De school ijvert daarbij voor een vriendelijke, wederzijds respectvolle verhouding tussen leerlingen, ouders en personeelsleden. Dit schoolreglement brengt u op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school.