Inschrijvingen

Digitale aanmeldingsprocedure Kortenbergse scholen voor het schooljaar 2020-2021

 

Belangrijk nieuws voor wie zijn kinderen wil inschrijven in een van de Kortenbergse scholen. Gedaan met kamperen en aanschuiven voor een plaatsje. Vanaf dit voorjaar kunt u uw kind digitaal aanmelden voor het schooljaar 2020-2021. De nieuwe procedure geldt zowel voor uw peuter (geboren in 2018 of vroeger) die volgend schooljaar voor het eerst naar school gaat als voor een ouder kind dat u van school wilt laten veranderen.  

 

Er wordt rekening gehouden met schoolkeuze en met de afstand tussen school en uw domicilieadres. Het gemeentebestuur van Kortenberg wil het voor u gemakkelijker maken en iedereen gelijke kansen bieden. 

 

DATA GROEP 2 = inschrijving van alle kinderen

Onze enorme dank om, gezien de Coronamaatregelen, via de digitale weg uw ticket te verzilveren.

DATA GROEP 3 = inschrijvingen van wachtlijst, nieuwe kinderen/gezinnen met interesse voor de school die nog niet digitaal zijn aangemeld.

Vanaf dinsdag 2 juni staat er om 14u stipt een link naar een ‘google formulier’ dat u kan invullen. Op basis van de formulieren die in onze mailbox terecht komen als eerste, tweede, …  wordt u gecontacteerd door de school.

Het kan zijn dat u nog een tijd moet wachten omwille van klassenraden die nog plaatsvinden, kinderen die verhuizen, …waardoor we op dat moment nog niet weten of er plek vrij zal komen.

Maar vanaf dat moment wordt u wel bij op de wachtlijst geplaatst en contacteert de school u mogelijk met goed nieuws.

De definitieve inschrijving zal ook via de digitale weg gebeuren. De secretariaatsmedewerker neemt contact op met uw gezin via het mailadres dat u opgeeft in het document.

 

De medewerker bezorgt u via mail de nodige documenten. U kan deze digitaal terug sturen of ook bv. in de brievenbus stoppen van de school. (Kerkhoflaan 28)

Is het echt zeer moeilijk via de digitale weg? Dan zal er een afspraak gemaakt worden waarop u fysiek kan langskomen.

Een medewerker zal in veilige omstandigheden de formulieren met u overlopen en invullen om de inschrijving in orde te stellen.

Opgepast! 1 volwassene en u dient een masker te dragen alvorens het schoolgebouw te betreden.

Kom langs de ingang van de directie van de basisschool op het afgesproken tijdstip.

Welke documenten zal u bezorgen via digitale weg of meebrengen naar de school?

 -      Het bericht dat jij je ticket mag verzilveren in GO! basisschool Hertog Jan.

-      Jouw identiteitsbewijs (voor- en achterkant)

-      Identiteitsbewijs van jouw kind (Kids-ID), verblijfkaart of ISI+ - kaart van het ziekenfonds. (voor- en achterkant)

-      Geldig bewijs van domicilieadres van uw kind (e-ID of attest van woonst van de gemeente) è mogelijk digitaal aan te vragen

-      Een bewijs van aankoop huis, huur, … als je koos voor een nieuw adres na verhuis

-      Kopie van diploma moeder (indien je hebt doorgeven dat de moeder minstens over een diploma secundair beschikt

-      Gegevens vorige school (in geval van schoolverandering)

Nadien ontvangt u van onze medewerker een bewijs, een document waarin wij volbrengen dat uw kind is ingeschreven in onze school.

 

Het zijn zeer moeilijke omstandigheden waarin we werken maar ik hoop u allen zeer snel te kunnen verwelkomen in onze school!

 

Om de kwaliteit van ons onderwijs optimaal te houden, is de maximumcapaciteit van onze school vastgelegd:

   Leeftijd/klas              Maximumcapaciteit

    Kleuterschool                       100

    Lagere school                       150

Alle kinderen die geboren zijn in 2018 moeten ingeschreven worden tijdens de inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2020-2021, dus ook de kinderen die pas in september 2021 mogen starten.

Ook kinderen uit het kinderdagverblijf gelegen op het domein van Hertog Jan, dienen zich in te schrijven volgens de procedures. (geen voorrang)

 

INSCHRIJVING NIEUWE LEERLING
Inschrijvingen 2020-2021

vrije plaatsen:

Schooljaar 2020-2021

geboortejaar 2018:     wachtlijst

geboortejaar 2017:     wachtlijst

geboortejaar 2016:     wachtlijst

geboortejaar 2015:     wachtlijst

1ste leerjaar:               wachtlijst

2de leerjaar:                wachtlijst

3de leerjaar:                wachtlijst

4de leerjaar:                wachtlijst

5de leerjaar:                1

6de leerjaar:                wachtlijst