Waarvoor staat het GO!?

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) behoort tot de drie grote onderwijsnetten die erkend worden door de Vlaamse Gemeenschap.

Gelijke onderwijskansen

Het GO! streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke leerling is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities. Hij of zij moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 1000 scholen maken dit mogelijk voor om en bij de 300.000 leerlingen en cursisten.

Ontwikkeling van het individu…in de maatschappij

Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen. Dat is het doel waarvoor onze 34.000 medewerkers zich dagelijks engageren. 
Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.

Het pedagogisch project van het GO!

Als organisator van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft het GO! een eigen, uniek pedagogisch project . Het omschrijft de ideologische waarden die in elke gemeenschapsschool worden nagestreefd.

Meer weten over het GO!? Surf naar www.g-o.be.

 

 

GO! Nieuws

Ouders informeren over onderwijs en opvoeding beschouwt het GO! als een kerntaak. Dat gaat van actuele onderwijsthema’s tot zeer praktische opvoedtips. Daarom vind je hier een recente greep uit het digitaal magazine ‘Zo is het GO!’.

Wil je ‘Zo is het GO!’ in uw mailbox ontvangen? Abonneer je dan via www.g-o.be.

GO!
GO!
Contact

Scholengroep SCOOP

Kurt Meeus, algemeen directeur

locatiepijl     De Bavaylei 134/3

         1800 Vilvoorde

telefoon    (02) 769 73 73

webadres     www.scoop.be