2de kleuterklas

   Hallo iedereen,2de kleuterklas fig1

 

Welkom in de 2de kleuterklas van juf Sonja.

Zoals jullie reeds konden zien op de foto’s van de website staat ons klasje helemaal in het teken van de Dalmatiërs.

Ook wij hebben klaspoppen: Nellie en César en Piep de muis (die komen iedere maandag luisteren naar de belevenissen tijdens het weekend  van de kleuters) en vooral Toeka (die zorgt ervoor dat de sociale vaardigheden aanbod komen)

Onze kleuters gaan  2 keer per week turnen met  meester Sam in de grote turnzaal.

Onze klas is onderverdeeld in allerlei hoeken: de onthaalhoek, de leeshoek, de computerhoek, de autohoek, de verkleedhoek, de poppenhoek, het themawinkeltje, de ridderhoek, de zandbank, ….

We werken de hele dag ofwel met gezamenlijke  activiteiten:  dit zijn activiteiten met de volledige groep (verhaaltjes, bewegingslesjes, poppenkast, liedjes-en versjes aanleren, …) ofwel met gedifferentieerde activiteiten: dit zijn activiteiten met kleine groepjes (tekenen, schilderen, knutselen , opvoedende spelletjes , spelen in de verschillende hoeken). Iedere week komt er een ander thema aan bod, deze thema’s lopen parallel  met de onderwerpen van de andere kleuterklasjes.

 

In de 2de kleuterklas maken de kleuters hun eerste uitstapjes buiten de school: zij gaan een herfstwandeling maken naar het bos, zij gaan af en toe naar de bibliotheek en op het einde van het schooljaar op schoolreis naar Planckendael. Af en toe doen wij activiteiten met de kleuters van de 3de kleuterklas, als voorbereiding op het volgend schooljaar .

Dit was een kleine voorstelling van de 2de kleuterklas .

Vriendelijke groeten

 Juf Sonja       2de kleuterklas fig2