Schoolparticipatie

Ouders kunnen op verschillende wijze een participerende rol spelen en wij moedigen dit alleen maar aan:

- vriendenkring

- schoolraad

- schilouder

- leesouder

- zwemouder

- klusjesdag

- helpende handen op feesten

- begeleiding voor uitstappen

Meer info over ...
schoolparticipatie fig1